Strona główna » Projekty

Poniżej przedstawiamy realizowane przez FMK przedsięwzięcia:

 

Logo projektu "Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji w Łodzi"Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji w Łodzi

Na początku kwietnia 2015 roku FMK w partnerstwie z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w UMŁ otrzymała grant na przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) w Łodzi. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Chcieliśmy umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się na temat kluczowego dokumentu strategicznego, który wyznacza nie tylko kierunki działań, ale również umożliwia pozyskanie środków europejskich na rewitalizację.

Przygotowując projekt byliśmy przekonani, że tak ważne sprawy wymagają poważnej debaty społecznej. Planowaliśmy zorganizować spotkania zarówno z mieszkańcami, jak i reprezentantami ważnych środowisk, m.in. lokalnych przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli świata kultury czy reprezentantów sektora edukacji.

Chcieliśmy przeprowadzić konsultacje jesienią 2015 roku. Niestety, przedłużające się prace nad programem rewitalizacji uniemożliwiły nam dokończenie projektu. Musieliśmy przerwać nasze przedsięwzięcie w pół drogi.

Zanim do tego doszło, przez kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy. Udało nam się m.in. przygotować metodologię konsultacji, ustalić listę interesariuszy oraz skompletować część materiałów informacyjnych. Mamy nadzieję, że część efektów naszej pracy przyda się komuś w przyszłości.

Sami też wiele nauczyliśmy się o rewitalizacji. Nadal chcemy się nią zajmować i wykorzystywać zdobytą wiedzę w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i strażniczych.

Od grudnia 2015 roku nie korzystamy z zewnętrznego finansowania. Nasze działania prowadzimy samodzielnie i niezależnie od Urzędu Miasta Łodzi.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Baner Programu Obywatele dla Demokracji

 

 

 


 

Budżet po ludzkuLogo projektu "Budżet po ludzku"

W 2014 roku prowadziliśmy projekt „Budżet po ludzku” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspierający proces konsultacji projektu budżetu Łodzi na rok 2015. W ramach naszych działań przygotowaliśmy analizy wydatków Miasta z ostatnich lat, prowadziliśmy warsztaty z młodzieżą oraz zrealizowaliśmy kampanię edukacyjno-promocyjną.

MATERIAŁY OPRACOWANE W PROJEKCIE

1. Raporty analizujące budżety Miasta Łodzi z lat 2010-2014:

2. Infografiki prezentujące dane z raportów:

  • Spakowany folder do pobrania

3. Filmy przedstawiające wybrane problemy budżetowe:

  • Filmy dostępne na kanale YouTube

4. Podsumowanie projektu:

 

„Budżet po ludzku” na Facebooku.

Logo Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich