Nasza MISJA

Fundacja Miejski Kolektyw zajmuje się partycypacją obywatelską, rozumianą szeroko jako uczestnictwo mieszkańców w sferze publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji obywatele-władza publiczna. Wspierając i zachęcając mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, Fundacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja dąży do tego aby rozszerzyć krąg osób zaangażowanych w aktywność społeczną, poprzez aktywizowanie osób w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, przyczyniając się tym samym do ożywienia sfery publicznej i pojawiania się w niej głosów, które do tej pory nie zawsze były słyszalne.

Miejski Kolektyw realizuje swoje cele poprzez systematyczne, długoterminowe i odpowiedzialne działania obejmujące:

promocję aktywności społecznej

jako wartości samej w sobie

budowanie wśród obywateli poczucie sprawczości na sprawy publiczne

na sprawy publiczne

edukację obywatelską i podnoszenie kompetencji

niezbędnych do aktywnego udziału w życiu społecznym

mobilizowanie mieszkańców i mieszkanek

do udziału w życiu społecznym

podejmowanie aktywności na rzecz zwiększenia możliwości współdecydowania

jednostek i społeczności o sprawach bezpośrednio ich dotyczących

Fundacja prowadzi również działalność strażniczą, gromadząc i rozpowszechniając informacje na temat sposobu funkcjonowania instytucji publicznych, które są potrzebne do tego aby podejmować świadome decyzje obywatelskie.

DZIAŁANIA

 Tak jak urządzamy nasz dom, żeby czuć się w nim najlepiej, tak powinniśmy dbać o miasto – to w nim spędzamy dużą część naszego życia.

Kultura daje miastu duszę. Bez kultury miasto tylko mury. 

Każdy mieszkaniec miasta może i powinien wpływać na miejską politykę. 

Kultura to dusza, a zieleń to płuca miasta. Wpływa na jakość powietrza, samopoczucie, regulację gospodarki wodnej.

15

ZAKOŃCZONYCH PROJEKTÓW

360

ODBIORCÓW DZIAŁAŃ

846

STRON RAPORTÓW

NASZ KOLEKTYW

Miejski kolektyw

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH?

NASI PRZYJACIELE

DO POBRANIA